Halal of niet?

Op 28 augustus 2018 lanceerde ik samen met Emilie Le Roi (aanspreekpunt Radicalisering en Polarisering Departement onderwijs en vorming) in aanwezigheid van minister Crevits het boek‘Halal of niet? Alle vragen omtrent islam en onderwijs in Vlaanderen beantwoord’.

Doorheen de voorbije jaren stelden Emilie en ik vast dat heel wat scholen, leerkrachten, CLB-medewerkers, ouders en leerlingen,…  vragen hebben over hoe je in de praktijk oplossingen aanbrengt rond de verwachtingen en onzekerheden die een religie als islam oproept binnen scholen.

  • Wat zegt de wet, wat zegt de onderwijsregelgeving en met welke contouren moet je rekening houden als je een bepaalde beslissing wenst door te voeren?
  • Wat is de religieuze en culturele achtergrond van wat de islam soms vraagt en in hoeverre kan of moet je daaraan tegemoet komen?
  • Wat met de vele vragen omtrent gescheiden zwemmen, aangepaste leerinhoud, halal eten, bidden op school, deelname aan bos- en zeeklasse, de ramadan, het vak islam, medische consulten-vaccineren, ouderbetrokkenheid, islamitische feestdagen, hoofddoeken…?
  • Wat zijn mogelijke tekenen van radicalisering en hoe ga je daarmee om?

In ons boek bieden we antwoorden op alle concrete vragen.  Emilie bekijkt wat de regelgeving zegt, ikzelf schets de culturele achtergronden en islamitische stelregels.  Samen komen we tot weloverwogen, concreet en bruikbaar advies en bundelen ze alle goede praktijkvoorbeelden die we de voorbije jaren tegenkwamen.

Bestel nu je boek van Khalid Benhaddou

Is dit nu de Islam?

Halal of niet?

Mag God nog

mag god nog

Khalid Benhaddou

Belg, Vlaming, Marokkaan en moslim.

Het zijn deze kernwoorden die mij omschrijven als persoon en mijn identiteit vorm geven.
Nadenken, analyseren, gerede twijfel en dialoog, vormen een combinatie die mij als persoon typeert. De islam is altijd een onderdeel van mijn leven geweest, een bron van fascinatie en een nalevenswaardig voorbeeld. De kans om de islam te duiden en te beschouwen vanuit de Europese context van vandaag waarin ik zelf leef, is mijn roeping.

Artikels

30 August 2018
Halal of niet?

Boek wil samenwerking tussen moslims en niet-moslims op school verbeteren

Boek wil samenwerking tussen moslims en niet-moslims op school verbeteren Wat als moslimleerlingen niet willen deelnemen aan de zwemles? Of hoe kunnen scholen omgaan met de […]
2 May 2017

Allochtone studenten aan unief: “Meer initiatieven nodig”

“Universiteiten die extra inspanningen willen leveren om jongeren met een migratie-achtergrond aan te trekken, dat is zeker een stap in de goede richting. Maar het is […]
29 April 2017

Khalid heeft de toekomst, hij wordt geschiedenis

Khalid heeft de toekomst, hij wordt geschiedenis’ 16 JULI 2016 OM 03:08 UUR | Johan Faes, foto’s Gert Jochems Khalid Benhaddou was 18 en werd imam, […]

Media

X