Khalid Benhaddou

Belg, Vlaming, Marokkaan en moslim.


Het zijn deze kernwoorden die mij omschrijven als persoon en mijn identiteit vorm geven. Nadenken, analyseren, gerede twijfel en dialoog, vormen een combinatie die mij als persoon typeert. De islam is altijd een onderdeel van mijn leven geweest, een bron van fascinatie en een nalevenswaardig voorbeeld. De kans om de islam te duiden en te beschouwen vanuit de Europese context van vandaag waarin ik zelf leef, is mijn roeping.
Ik richt mij dan ook tot een heel breed publiek. Ik wil mij nederig opstellen als zoekende moslim, ten dienste van de gemeenschap. Eigenlijk tracht ik voortdurend om een toegankelijke brug te leggen tussen de Koran die sinds mijn kindertijd onlosmakelijk een deel van mij is geworden en de Europese/mondiale maatschappij waarin ik leef. Ik ben van mening dat iedere vorm van communicatie een broodnodige dialoog garandeert; ik hoop het gesprek over en het zoeken naar een werkbare verhouding tussen islam en de maatschappelijke realiteit van vandaag de dag, open te houden. Als rationele en zelf-nog-altijd-zoekende moslim hoop ik dat mijn verhaal een bijdrage kan leveren in dat opzicht.

De gemeenschap


Er is ruim voldoende gemeenschappelijk terrein, we delen ruim voldoende waarden om tot een evenwichtig samenleven te kunnen komen. Als we echter alleen op zoek gaan naar wat ons scheidt, als we alleen polariseren, als we mede door een gebrek aan kennis en begrip elkaar niet als evenwaardige partners zien, dan is er geen dialoog mogelijk. Dan is er alleen wantrouwen en angst.
Mijn visie op het leven deel ik door middel van het geven van colleges en seminaries. Als kosmopoliet met verschillende achtergronden wil ik een intermediair zijn in onze samenleving. Dit is de reden dat ik mijn boeken: “Is dit nu de islam” en nadien “Halal of niet?” heb geschreven. In deze boeken probeer ik bruggen te slaan. Het blijven communiceren is de basis van een gezonde visa versa gemeenschap waar het onbekende het bekende wordt. Als spreker voer en voed ik graag het publieke debat door voldoende kritische vragen te stellen en de nuances en diepgang te zoeken. Ik pleit voor een machtsvrije communicatie waar iedereen mekaar beschouwd als volwaardige en respectabele subjecten of gesprekspartners.

  • Kosmopoliet: Als geboren Gentenaar, voel ik me een wereldburger, een onderdeel van de gehele wereldgemeenschap met een visie van saamhorigheid.
  • • Als moslim en Gentse imam heb ik een leidende rol in de moslimgemeenschap. Hier probeer ik zowel de oudere als de jongere generatie te verzoenen binnen onze nieuwe diverse gemeenschap.
  • • Een boek is een verhaal van iemand die je meestal niet kent. Door te lezen durf ik mij te verplaatsen in de gedachtegang van een ander. Het leert me om mijn eigen waarheid te relativeren en vooral om mij nederig op te stellen. Telkens als ik lees, besef ik hoe weinig ik weet…
  • • Ik beschouw de moslimfilosoof Averroes dan ook als een belangrijke basis voor het streven naar een islam die compatibel is met de Europese realiteit. Het heeft de basis gelegd voor mijn denken en mijn visie op rationele islam.”

Dialoog

Ik hoop in de eerste plaats dat ik mezelf en anderen kan aanzetten tot nadenken, tot openstaan voor twijfel en tot het omarmen van vraagtekens. Ik wil een eerste steen leggen voor een platform van dialoog, een plek waar mensen actief willen luisteren en gaan nadenken.

Mijn werk

Op 28 augustus 2018 lanceerde ik samen met Emilie Le Roi (aanspreekpunt Radicalisering en Polarisering Departement onderwijs en vorming) in aanwezigheid van minister Crevits het boek 'Halal of niet? Alle vragen omtrent islam en onderwijs in Vlaanderen beantwoord’. Doorheen de voorbije jaren stelden Emilie en ik vast dat heel wat scholen, leerkrachten, CLB-medewerkers, ouders en leerlingen,… vragen hebben over hoe je in de praktijk oplossingen aanbrengt rond de verwachtingen en onzekerheden die een religie als islam oproept binnen scholen.

Wat komt er nog?


Ik heb in mijn hoedanigheid als 'coördinator onderwijsnetwerk islamexperten' de voorbije jaren meer dan 650 scholen bezocht waarbij ik het genoegen had duizenden directeurs en leerkrachten en tienduizenden leerlingen/studenten te bereiken en informatie te verschaffen over de achtergrond van de normatieve islam en alle uitwassen. Intussen blijven de vragen van scholen maar ook voor boekvoorstellingen binnenstromen.
Intussen werken we verder en staan er aantal interessante projecten in de steigers. Zo komen er nog verschillende boeken uit, zal ik ook deelnemen aan interessante inhoudelijke tv-programma's, werk ik mee aan vele projecten met scholen rond diversiteit, interlevensbeschouwelijke dialoog en gedeeld burgerschap. In 2018 richtte ik samen met Brahim Bouzarif en Saïd Aberkan ook het eerste onafhankelijke expertise- en onderzoekscentrum CIRRA (Centre of expertise for intellectual reformation, research and advice): voor meer info zie: www.cirra.be.

Mijn meest recente werk

Op 28 augustus 2018 lanceerde ik samen met Emilie Le Roi (aanspreekpunt Radicalisering en Polarisering van het Departement onderwijs en vorming) in aanwezigheid van de minister van onderwijs het boek 'Halal of niet? Alle vragen omtrent islam en onderwijs in Vlaanderen beantwoord’. Doorheen de voorbije jaren stelden Emilie en ik vast dat heel wat scholen, leerkrachten, CLB-medewerkers, ouders en leerlingen,… vragen hebben over hoe je in de praktijk oplossingen aanbrengt rond de verwachtingen en onzekerheden die een religie als islam oproept binnen scholen. Vragen voor auteurslezingen over dit boek kunnen gesteld worden via emilieleroi@hotmail.com Seminaries en colleges die ik geef

X