Contact

Khalid Benhaddou

Stel hier al uw vragen aan mij

Mobiel: Binnenkort
Schrijf ons: khalid.benhaddou@outlook.com

Platform van Vlaamse imams
Blazoenstraat 9, Gent
Belgie

Stuur uw bericht


Seminars en colleges die ik geef


1Islam in europa: bedreiging of verrijking?

De welbekende en brandend actuele vraag in Europa; is de islam een gevaar of verrijking voor onze samenleving? Is er sprake van de zogenaamde 'clash of civilizations'? Zijn de westerse waarden verzoenbaar met de islamitische? Al deze vragen probeer ik te beantwoorden in dit seminar.

2Geschiedenis en evolutie van Islam

De Islam is er al meer dan 1400 jaar en heeft ook zijn Gouden periode meegemaakt? Waar is die gebleven en wat heeft dit betekent voor Europa? Hoe is deze teloorgegaan?

De namen Averroes, Al-Kindi, Avicenna en vele anderen stonden centraal voor die vooruitgangsperiode. Zijn er hedendaagse Arabische islamitische denkers die in hun voetsporen zijn getreden? Komt er ooit een islamitische 'Renaissance'?

3Hedendaagse islamitische stromingen

Soennieten, Sjiieten, Alawieten, Salafisten en nog vele benamingen voor allerhande islamitische stromingen binnen de islam. Wie zijn ze? Wat is hun interpretatie van de Islam? En wat betekenen ze? Hoe zijn ze ontstaan? Waar streven ze naar? Dit en nog veel meer wordt behandeld tijdens dit seminar.

4IS in het Avondland: marginaal of radicaal ?

Om radicalisering te begrijpen, is het een must om eerst de godsdienst, waarop de radicaliserende personen zich beroepen, te situeren in haar context en ook te begrijpen.

Tijdens de uiteenzetting wordt de achtergrond van de islamitische godsdienst gesitueerd: de diverse stromingen binnen de islam en de oorzaken van radicalisering. Er wordt gestart vanuit de godsdienstbeleving in de landen van origine. In een tweede deel wordt ingegaan op de evolutie en de beleving van Islam in Europa en aansluitend daarop op de radicaliseringsprocessen, de redenen waarom sommige moslims radicaliseren en de anderen dan weer niet. Ik reik de elementen aan die noodzakelijk zijn als achtergrond om het radicaliseringsproces te begrijpen en geeft ook een eerste aanzet tot indicatoren en aanpak.

5Gedeelde burgerschap, Diversiteit, Interlevensbeschouwelijke dialoog

Onze samenleving kent een enorme diversiteit. Hoe gaan we hiermee om? Hoe organiseren we een volwaardig dialoog tussen diverse culturen? Wat betekenen inclusie en pluralisme? Wat zijn de gedeelde waarden waarop het dialoog gestoeld kan zijn? Wat zijn de verschillen en gelijkenissen tussen de verschillende levensbeschouwingen? Hoe kunnen over de levensbeschouwingen heen op zoek naar de grootste gemene deler? Dit en nog veel meer komt aan bod in dit seminar

6Verhouding tussen politiek en religie

Is er plaats voor levensbeschouwing in de samenleving van de 21e eeuw? Hoe zit het met vrijheid van religie? Hoe ver reikt deze vrijheid? Wat is de plaats van religie in een seculiere staat? Hoe verhouden politiek en religie zich tot mekaar? Heeft religie een plaats in de publieke ruimte? Deze vragen worden beantwoord tijdens dit seminar.

7Islamitische stelregels onder de loep op basis van casussen
Aan de hand van een aantal concrete praktijkvoorbeelden wordt er bekeken hoe er best omgegaan kan worden met bepaalde (religieuze) vragen, hoe je in gesprek kan gaan rond religie, waar de grens ligt tussen praktiserende moslims en radicalisering en welke de islamitische stelregels zijn over kledij mannen en vrouwen, bidden, consumptie varkensvlees en alcohol,....
8Halal of niet? Alle vragen omtrent onderwijs en islam in Vlaanderen beantwoord
  • Wat zegt de wet, wat zegt de onderwijsregelgeving en met welke contouren moet je rekening houden als je als school een bepaalde beslissing wenst door te voeren?
  • Wat is de religieuze en culturele achtergrond van wat de islam soms vraagt en in hoeverre kan of moet je daaraan tegemoet komen als school/begeleider?
  • Wat met de vele vragen omtrent gescheiden zwemmen, aangepaste leerinhoud (muziekles, kooklessen, scheppingsverhaal versus evolutieleer, lessen seksuele opvoeding,…) , halal eten, bidden op school, deelname aan bos- en zeeklasse, problemen die opduiken tijdens stages, de ramadan, het vak islam, medische consulten-vaccineren, ouderbetrokkenheid, islamitische feestdagen, hoofddoeken…?
  • Wat zijn mogelijke tekenen van radicalisering en hoe ga je daarmee om? Hoe voorkom je radicalisering en hoe werk je constructief samen met politie?
  • X