Allochtone studenten aan unief: “Meer initiatieven nodig”

Khalid heeft de toekomst, hij wordt geschiedenis
29 April 2017
Halal of niet?
Boek wil samenwerking tussen moslims en niet-moslims op school verbeteren
30 August 2018

Allochtone studenten aan unief: “Meer initiatieven nodig”

“Universiteiten die extra inspanningen willen leveren om jongeren met een migratie-achtergrond aan te trekken, dat is zeker een stap in de goede richting. Maar het is een en-en-verhaal: er is meer nodig om ervoor te zorgen dat meer allochtone studenten de stap zetten naar hoger onderwijs”, zegt de Gentse imam Khalid Benhaddou aan VRT Nieuws.

 

De KU Leuven en de Universiteit Antwerpen willen meer studenten met een migratie-achtergrond aantrekken. Rectoren Rik Torfs en Herman Van Goethem gaven in De Standaard en Het Nieuwsblad voorbeelden van de extra inspanningen die ze willen doen. Mentoren die medestudenten met een migratie-achtergrond begeleiden, bijvoorbeeld. Of rolmodellen die als voorbeeld kunnen dienen om studenten uit het middelbaar onderwijs te inspireren.

De Leuvense rector Rik Torfs gaf in “De ochtend” op Radio 1 mee dat een van de speerpunten erin bestaat naar de scholen te trekken en jongeren uit het vijfde en zesde middelbaar over de streep te trekken. “Samen met de scholen moedigen we toekomstige studenten actief aan.” Maar het is niet louter het aantrekken van jongeren met een migratie-achtergrond, het gaat er ook om dat ze zich thuisvoelen op de universiteit. “Door het aanbieden van halal-maaltijden of het inrichten van een gebedsruimte”, aldus Torfs.

“Elke stap die jongeren aanzet om te kiezen voor universitaire studies, daar zet ik mijn schouders onder. Het is dus goed dat uniefs naar de middelbare scholen trekken om jongeren met een migratie-achtergrond actief aan te sporen om verder te studeren, maar het is niet het enige wat moet gebeuren”, zegt de Gentse imam Khalid Benhaddou aan VRT Nieuws. Benhaddou is voorzitter van het Platform van Vlaamse imams en coördinator van het Netwerk Islamexperten.

“Het is belangrijk dat de universiteiten zelf stappen zetten. Dat zij zich ervan bewust zijn, het belang ervan inzien om jongeren met een migratie-achtergrond hogere studies te laten aanvatten. Dat is goed, ik sta achter die initiatieven. Maar het is een en-en-verhaal. Ik spreek vanuit mijn functie veel met jongeren met als doel hen te wijzen op het belang van onderwijs. Welke kansen het biedt in de samenleving. Maar ook vanuit islamitisch standpunt, welk belang godsdienst legt op onderwijs.”

“Tegemoetkomen aan identiteit en cultuur”

Imam Benhaddou wijst erop dat ook structurele initiatieven noodzakelijk zijn. “Dat begint al in het basisonderwijs en gaat door in het secundair onderwijs. PISA-onderzoeken tonen dat meer jongeren met een migratie-achtergrond zonder diploma het secundair onderwijs verlaten, dat er veel meer zittenblijvers zijn. Hoe komt dat? Die vragen moeten we ons ook durven te stellen. We zien bijvoorbeeld dat het moeilijker is om door te stromen als ouders lager opgeleid zijn.”

Meer jongeren naar de universiteit loodsen, ga je als universiteit ook niet alleen verkrijgen door “even langs te komen”. Benhaddou ziet een belangrijke rol weggelegd in het “tegemoetkomen aan de identiteit en cultuur”. “Op welke manier je dat dan ook invult”, zegt de imam. “Halal-maaltijden of gebedsruimtes op de universiteit kunnen daar zeker toe bijdragen. Maar het gaat ruimer dan dat. Ook in het secundair onderwijs zelf zou je daar al aan moeten werken, kan je daar al aan werken.”

De vraag is, op welk manier dan? Investeer bijvoorbeeld veel meer in de leraren van de toekomst, zegt Benhaddou. “Ze krijgen in hun opleiding nauwelijks informatie en achtergrond over religie en diversiteit. Terwijl net dat heel belangrijk is. Zodat zij op hun beurt in de klas tegemoet kunnen komen aan de verschillende deelidentiteiten in de samenleving die de klas binnenkomen.”

“Ook in de lessen zelf. Geschiedenis bijvoorbeeld. Bekijk dat niet louter vanuit westers of Europees oogpunt, bekijk de hele geschiedenis. Als je bijvoorbeeld lesgeeft over het verzet, neem dan niet alleen het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog als voorbeeld, maar zoek ook andere voorbeelden. Op die manier krijgen alle leerlingen het gevoel dat zij erkend worden in hun identiteit, dat eraan tegemoetgekomen wordt.”

Jongeren met een migratie-achtergrond hebben zo minder het gevoel dat hun levensbeschouwing als iets vreemds wordt beschouwd. “En dat gevoel kan een grote rem zijn op hun verdere onderwijscarrière.”

X